neděle 17. února 2019

"Toxická maskulita" aneb Nejen o kontroverzní reklamě na Gillette

Ahoj kamarádi!


Reklamní vody byly rozbouřeny spotem gigantu Gillette (kouknout na něj můžete například na Youtube), v němž kupodivu nejde o nejhladší oholení bůhvíkolika  neporazitelnými břity (nejedná se prvoplánově o reklamu na produkt).
Video cílí (zjednodušeně řečeno) na boj s tzv. toxickou maskulinitou

Když jsem dávala do Stories na Instagramu odkaz na reklamu s anketou, zda si myslíte, že to v Gillette přepálili či se sdělením ve spotu souhlasíte, drtivá většina (82%) se vyslovila pro souhlas s obsahem reklamy. 


Poté, co jsem uveřejnila výsledky ankety s dovětkem, že já stojím na straně osmnáctiprocentní menšiny, napsalo mi několik z Vás, že  by je zajímaly důvody.
V následné anketě jste se 94 % vyjádřili, že  článek chcete.Pokusím se tedy v tomto článku popsat důvody svého "nesouhlasu", přičemž předesílám, že  jedna reklama jaro nedělá a téma je mnohem komplexnější, hlubší.

Reklama je jen špička ledovce, jedná se z mého úhlu pohledu o dost problematický až nebezpečný  společenský fenomén.


Nejprv musím zdůraznit svůj odpor k extremismu ve všech jeho podobách,  odpor ke zjednodušování a paušalizaci a nechuť vůči ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím  "módních trendů" ve sděleních.

Mám ráda muže. 
Mám ráda jejich odlišnost od žen.
Jsem zastánkyní rovnosti pohlaví, nicméně například kvóty pro ženy pokládám za zrůdnost s opačným (nebojím se říct až degradujícím) účinkem. Zároveň jsem i ve své svobodomyslnosti konzervativní, zejména co do chápání rodiny: táta, máma (ideálně v trvalém svazku, ať už je jím cokoli, já jsem zastánce manželství) + děti, přičemž odlišnosti plně respektuji a co do převážné míry podporuji, avšak jako oprávněné odlišnosti, nikoli jako standard. 

Nemám radost z vyhrocování situace, z určitého trendu stavět ženy proti mužům a naopak.


Pokud bych se měla vrátit k prvotnímu impulzu pro napsání článku, tedy k reklamě na Gillette, se sděleními v ní obsaženými se neztotožňuji, a to pro jejich paušalizaci

Všichni chlapi přeci nejsou šovinistická prasata. To bychom na druhou stranu museli říct, že  všechny ženské jsou zákeřné mrchy. 
A to není pravda.
V obou táborech se tyto skupiny objevují,  nicméně to neznamená, že  neexistují slušní, přímí a ohleduplní lidé (bez rozdílu pohlaví).


Jako "studijní materiál" jsem pro účely článku viděla několik dílů "Výměny manželek". Vzhledem k tomu, že  už řadu let na televizi prakticky nekoukám a na některé stanice nekoukám vůbec, byla jsem tohoto prazvláštního pořadu až dosud  ušetřena. 
Pevně věřím, že aktéři nejsou relevantním vzorkem populace, ale určitou exotikou vymykající se z běžného obyvatelstva, ať už je jejich  motivací k účasti cokoli.
Tam se zjevují muži,  které by bič zmíněné reklamy zasáhl. 
Neumí nic, nedokázali nic, nedělají nic, akorát prudí se "ženskými pracemi".


Za druhé mi reklama nekonvenuje  v přestřelené "vznešenosti". Začíná to už hudbou, která je použita jako podkres. Pokračuje to výběrem slovních spojení . 
Je to takové celé falešné
Ta levicová paní, co to natočila, si zřejmě myslela, že  přispěje k převýchově mužů.


Za další mi všechny tyto počiny, zmíněnou reklamu nevyjímaje, připadají kontraproduktivní
A to proto, že  z důvodu zjednodušujícího a paušalizujícího pohledu jsou nakonec postiženy/opomenuty skutečné  oběti (anebo osoby  se slabším postavením či výchozí pozicí), které potřebují ochranu a sami na ni nedosáhnou. 

Mám na mysli například gender situaci, kdy bývá někdy podsouváno, že  si pohlaví můžeme vybrat či se chovat jako pohlavně neurčití.

Podle mého názoru tím činíme medvědí službu například transgenderům - takoví jedinci přeci vědí, jakého jsou pohlaví, ačkoli se narodili ve špatném těle.  Nejsou o nic méně lidmi než my ostatní a naopak potřebují od většinové společnosti pochopení a úsilí pro odstranění co nejvíce překážek, které jim brání v začlenění a žití ve spokojenosti. 

Tatáž medvědí služba se dle mého názoru objevuje u #Metoo, kdy zprofanovanost myšlenky ve svém  důsledku škodí skutečným obětem sexuálního násilí nebo diskriminace na základě pohlaví. 
Pojďme jako společnost pomoci obětem a vykašleme se na třicet let staré údajné příběhy hereček, které se náhle rozpomenuly, že ten barter s režisérem byl něco jiného.


Řeknu Vám, čeho se fakt bojím
Bojím se toho, že  když budeme neustále stírat přirozené rozdíly mezi muži a ženami a budeme neustále obviňovat muže z jedovatého chování, jednou jim dojde trpělivost (anebo dojde trpělivost církvi - tam cítím velké napětí) a budeme tu mít tuhý patriarchát. 
Tohohle se bojím mnohem víc než  muslimů či kýhočeho, vidím v tom poměrně značnou společenskou hrozbu,  poměrně nebezpečnou možnost výchylky směrem zpět. Od svobody k nesvobodě, od volnosti k despotismu a od práv k zákazu je vždycky jen kousíček.


Osobně si myslím,  že  ženy mnohem více degradují všechny ty soutěže Miss než to, jestli jim kolega v práci pochválí sukni a potutelně se u toho přišklebuje.
Ve 21. století mi Miss soutěže přijdou s prominutím pitomé.
Děvčata se tam promenádují jak zvířátka na trhu ve středověku a u toho běží text s věkem a mírami.  Pokud by něco mělo zarytým  feministkám vadit, tak tohle.
Nikterak se necítím pobouřena, jen mi to přijde mimo mísu.


V důsledku oné reklamy prý množství mužů začalo bojkotovat výrobky od Gillette
Takhle kategorická nejsem a nebudu  - Venuši Žiletkovou stále pokládám za nejlepší pomůcku pro dámské holení (byť mi poslední dobou přijde, že břity zůstanou ostré kratší časový úsek, než tomu bylo v minulosti).


Toto téma je zjevně kontroverzní (a široké) a je schopno řádně vzedmout emoce.  O to více mě zajímají Vaše postoje a názory.
Ráda si počtu v komentářích, pojďme diskutovat.Děkuji, že mě čtěte. 

Konec hlášení. 
Pusu tetaP. S.: Co říkáte na francouzský model, že  se bude místo matka a otec uvádět "rodič 1" a "rodič 2"?
Já jsem tedy na označení matka extra hrdá.

Žádné komentáře:

Okomentovat